อ่างล้างมือชนิดเคลื่อนย้ายได้

อ่างล้างมือชนิดเคลื่อนย้ายได้
อ่างล้างมือสามารถพับเก็บใส่กล่องบรรจุได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

หมวดหมู่:

รายละเอียด

อ่างล้างมือชนิดเคลื่อนย้ายได้
อ่างล้างมือสามารถพับเก็บใส่กล่องบรรจุได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
คุณลักษณะในทางเทคนิค
-โครงสร้างทำจากพลาสติก หรือโลหะปลอดสนิม มีความแข็งแรง
– มีระบบปั้มน้ำเพื่อส่งน้ำขึ้นมายังอ่างล้างมือ
– มีระบบรองรับน้ำเสียและระบบส่งน้ำสะอาดระบบแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน
– มีที่วางสบู่เป็นสัดส่วน
– มีถังน้ำขนาดความจุ 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง