เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Nonin (Pulse Oximeter)

เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร โดยใช้เทคโนโลยีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบ  PureSAT  ถูกต้องแม่นยำ ขนาดเล็กกะทัดรัด มีความทนทานต่อแรงกระแทก

หมวดหมู่:

รายละเอียด

เครื่องตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร โดยใช้เทคโนโลยีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบ  PureSAT  ถูกต้องแม่นยำ ขนาดเล็กกะทัดรัด มีความทนทานต่อแรงกระแทก