BIG BLUE o2 MINI 2 เครื่องฟอกอากาศบําบัดอากาศฆ่าเชื้อโรคแบบ พกพา

BIG BLUE o2 MINI 2 เครื่องฟอกอากาศบําบัดอากาศฆ่าเชื้อโรคแบบ พกพา

📣โดยการใช้ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีที่เรียกว่า Corona Discharge System ทำให้เกิดการแตกตัว (ionization) ของออกซิเจนในอากาศให้เป็นออกซิเจน (O2)+ และออกซิเจนลบ (O2-) หนึ่งวินาที 10 ล้านไอออน เมื่อรวมตัวกับไอน้ำในอากาศ (H2O) เกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และออกไซด์ (OH) ซึ่ง H2O2 และ OH จะไปจับตัวกันรอบอนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศ ทำให้เชื้อโรคสิ้นฤทธิ์และสลายไปในที่สุด

หมวดหมู่: