ON SITE GAS

ครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้ในงานภาคสนาม ผลิตออกซิเจนได้โดยตรง หรือนำออกซิเจนไปอัดใส่ท่อออกซิเจน

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ON SITE GAS

ON SITE GAS เครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้ในงานภาคสนาม ผลิตออกซิเจนได้โดยตรง หรือนำออกซิเจนไปอัดใส่ท่อออกซิเจน ติดตั้งในกล่องกันกระแทกที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถผลิตออกซิเจนระดับ Medical Grade มีหน้าจอแสดงความดันอากาศอัดและออกซิเจน สามารถผลิตออกซิเจน โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ระดับน้ำทะเล ดังนี้
-ความเข้มข้นของออกซิเจน 93 เปอร์เซ็นต์ +3 เปอร์เซ็นต์
-อัตราการไหลของออกซิเจน 33 LPM @ 50 PSIG
-เติมท่อออกซิเจนได้ถึง 2,200 PSIG