การประชุมการประเมินศักยภาพทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลางตามมาตรฐาน INSARAG

การประชุมการประเมินศักยภาพทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลางตามมาตรฐาน INSARAG

เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อประเมินศักยภาพทีมเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติของประเทศไทย โดยคณะที่ปรึกษาจากดับเพลิงและกู้ภัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (AUS-2) เครือรัฐออสเตรเลีย ในฐานะประเทศพี่เลี้ยง เพื่อนำไปสู่การประเมินศักยภาพของชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ตามมาตรฐาน INSARAG

ทางเมดิกไลฟ์ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา เพื่อความพร้อมในการประเมินคุณภาพให้มากที่สุด