งานฝึก ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน Police Medical Emergency Response Team (PMERT)

งานฝึก ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน Police Medical Emergency Response Team (PMERT)

บริษัท เมดิกไลฟ์ จำกัด ขอขอบคุณที่ไว้ใจให้เราสนับสนุน ในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง ในการฝึกทีม PMERT ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม ความรู้และความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติภารกิจการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บทความที่สำคัญ