เปลี่ยนวิกฤต…ให้เป็นโอกาสรอด! By MDL “CPR & AED Training”

เปลี่ยนวิกฤต…ให้เป็นโอกาสรอด! By MDL “CPR & AED Training”

เปลี่ยนวิกฤต…ให้เป็นโอกาสรอด!

By MDL “CPR & AED Training”

Centara hotel (Centralworld) 21 เมษายน 2566

เรียนสนุก ความรู้แน่น ปฏิบัติได้จริง

โดยวิทยากรวิชาชีพ มีประสบการณ์จริง