ABOUT MEDICLIFE

WELCOME TO MEDICLIFE

Experts in field hospital management.

เมดิกไลฟ์ ถือกำเนิดขึ้นจากความตระหนักถึงความสำคัญของงานกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน โดยบริษัทเมดิกไลฟ์มีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริง จึงทำให้บริษัทเมดิกไลฟ์เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน

การมีอุปกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพ  คือหัวใจสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ จากประสบการณ์ดังกล่าวนี้ ได้นำไปสู่วิสัยทัศน์ในการก่อตั้งธุรกิจ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูง ได้มาตราฐานสากล นำไปสู่การยกระดับมาตราฐานการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตราฐานสากล

life saving equipment

Ready to deal with all kinds of emergency situations.

MEDICAL EMERGENCY EVACUATION DEVICE (ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์บนเปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)   อุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องติดตามอาการผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เสาน้ำเกลือ รวมถึงถังออกซิเจนในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 1.สามารถถอดประกอบกับเปลหาม เปลตะกร้า 2.เมื่อติดตั้งกับเปลหาม หรือเปลตะกร้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งลักษณะครอบอยู่เหนือผู้ป่วย  3.สามารถติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ได้ทั้งด้านบน (Top-mount) และด้านข้าง (Side-mount)  ของอุปกรณ์ยึดตรึง 4.สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์กับเปลหามได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมและสามารถปรับชั้นวางอุปกรณ์ได้ตามขนาดความกว้างของเปลหามหรือ เปลตะกร้า 5.มีสลักยึดและสายรัด ในจุดต่างๆ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 6.สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทั้งทางบก เช่น บนรถพยาบาล และทางอากาศยาน เช่น เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินได้ 7.สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการแพทย์  IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 , IEC 60601-1-12-clause 10.1.2 รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า

 

Decontamination Tent หรือ กระโจม (เต็นท์) สำหรับเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีหรือสารปนเปื้อนในกรณีฉุกเฉินออกแบบสำหรับผู้ได้รับสารเคมีส่วนบุคคล มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่ออัดอากาศซึ่งจะแข็งตัวเป็นโครงเมื่ออัดอากาศเข้า สามารถพับเก็บได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตจากวัสดุ PVC-Coated polyester fabric มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสภาวะแวดล้อม เชื้อรา และสารเคมี มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาด 2 × 2 × 2.4 M มาตรฐาน : ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2015

 

เฝือกดามชนิดปรับได้ตามสรีระของร่างกาย มีหลายไซส์ให้เลือกใช้

 

เฝือกอ่อนสำหรับใช้ดามกระดูกสะโพก สำหรับผู้ที่มีอาการบ่งชี้การบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกใช้ยึดตรึงกระดูกสะโพกขณะเคลื่อนย้าย

 

View Product ❯

beginning of

The importance of emergency medicine

จุดเริ่มต้น

สู่การยกระดับมาตราฐานการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย

MEDICLIFE VISION

บริษัท เมดิกไลฟ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูง เรามุ่งมั่นยกระดับมาตราฐานการแพทย์ฉุกเฉินไทย

Read More Product ❯

POWERFUL EQUIPMENT

อุปกรณ์ของ MDL เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ