OUR PRODUCTS

Lanco

Inflatable Tents

เต้นท์สนามชนิดอัดอากาศ

View Product ❯

Our Products of MDL

MEDICAL EMERGENCY EVACUATION DEVICE (ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์บนเปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)   อุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องติดตามอาการผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เสาน้ำเกลือ รวมถึงถังออกซิเจนในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 1.สามารถถอดประกอบกับเปลหาม เปลตะกร้า 2.เมื่อติดตั้งกับเปลหาม หรือเปลตะกร้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งลักษณะครอบอยู่เหนือผู้ป่วย  3.สามารถติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ได้ทั้งด้านบน (Top-mount) และด้านข้าง (Side-mount)  ของอุปกรณ์ยึดตรึง 4.สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์กับเปลหามได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมและสามารถปรับชั้นวางอุปกรณ์ได้ตามขนาดความกว้างของเปลหามหรือ เปลตะกร้า 5.มีสลักยึดและสายรัด ในจุดต่างๆ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 6.สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทั้งทางบก เช่น บนรถพยาบาล และทางอากาศยาน เช่น เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินได้ 7.สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการแพทย์  IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 , IEC 60601-1-12-clause 10.1.2 รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า

 

Decontamination Tent หรือ กระโจม (เต็นท์) สำหรับเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีหรือสารปนเปื้อนในกรณีฉุกเฉินออกแบบสำหรับผู้ได้รับสารเคมีส่วนบุคคล มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่ออัดอากาศซึ่งจะแข็งตัวเป็นโครงเมื่ออัดอากาศเข้า สามารถพับเก็บได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตจากวัสดุ PVC-Coated polyester fabric มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสภาวะแวดล้อม เชื้อรา และสารเคมี มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาด 2 × 2 × 2.4 M มาตรฐาน : ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2015

 

MEDICAL EMERGENCY EVACUATION DEVICE (ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์บนเปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)   อุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องติดตามอาการผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เสาน้ำเกลือ รวมถึงถังออกซิเจนในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 1.สามารถถอดประกอบกับเปลหาม เปลตะกร้า 2.เมื่อติดตั้งกับเปลหาม หรือเปลตะกร้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งลักษณะครอบอยู่เหนือผู้ป่วย  3.สามารถติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ได้ทั้งด้านบน (Top-mount) และด้านข้าง (Side-mount)  ของอุปกรณ์ยึดตรึง 4.สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์กับเปลหามได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมและสามารถปรับชั้นวางอุปกรณ์ได้ตามขนาดความกว้างของเปลหามหรือ เปลตะกร้า 5.มีสลักยึดและสายรัด ในจุดต่างๆ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 6.สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทั้งทางบก เช่น บนรถพยาบาล และทางอากาศยาน เช่น เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินได้ 7.สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการแพทย์  IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 , IEC 60601-1-12-clause 10.1.2 รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า

 

Decontamination Tent หรือ กระโจม (เต็นท์) สำหรับเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีหรือสารปนเปื้อนในกรณีฉุกเฉินออกแบบสำหรับผู้ได้รับสารเคมีส่วนบุคคล มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่ออัดอากาศซึ่งจะแข็งตัวเป็นโครงเมื่ออัดอากาศเข้า สามารถพับเก็บได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตจากวัสดุ PVC-Coated polyester fabric มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสภาวะแวดล้อม เชื้อรา และสารเคมี มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาด 2 × 2 × 2.4 M มาตรฐาน : ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2015

 

เฝือกดามชนิดปรับได้ตามสรีระของร่างกาย มีหลายไซส์ให้เลือกใช้

 

เฝือกอ่อนสำหรับใช้ดามกระดูกสะโพก สำหรับผู้ที่มีอาการบ่งชี้การบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกใช้ยึดตรึงกระดูกสะโพกขณะเคลื่อนย้าย

 

มีช่องสำหรับมือจับ สามารถจับยกได้ทุกด้าน มีช่องจับถึง 15 ช่อง ระหว่างช่องสำหรับมือจับมีแกนสำหรับเกี่ยวสายรัดตัวผู้บาดเจ็บ 10 แกน ผลิตจากโพลีคาบอเนต

 

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์การแพทย์ เป็นแบบเป้สะพายหลัง สะพายข้าง และมีหูสำหรับหิ้วได้ เพื่อการใช้งานในหลายรูปแบบและสะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีสายสะพายหลัง มีหูหิ้ว สามารถหิ้วได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีความแข็งแรงทนทาน กันกระแทก สะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

กระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้บรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ

 

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีล้อสำหรับลากจูง  มีหูหิ้วสามารถหิ้วได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีความแข็งแรงทนทาน กันกระแทก สะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ประจำกายสำหรับเจ้าหน้าที่ สามารถคาดเอว หรือคาดต้นขาได้  สะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

To all sectors

Thank You

เมดิกไลฟ์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นแรงสนับสนุนมาตลอด เราจะคงไว้ซึ่งแนวทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดต่อทุกคนและสังคม