OUR SERVICES
Training and Service

Mediclife Services

เมดิกไลฟ์เราเชี่ยวชาญด้านการนำเข้า และมีบริการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูง เรามุ่งมั่นยกระดับมาตราฐานการแพทย์ฉุกเฉินไทย

ด้วยอุปกรณ์ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคไปจนถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เราไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่เรายังมุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ และคุณภาพภายในโลกแห่งความท้าทายของอุปกรณ์เอาชีวิตรอด

 เมดิกไลฟ์ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญสามารถดูแลท่าน อย่างใกล้ชิดด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

OUR SERVICES
We are a full-service

Value
OFFERS & DETAILS

Services and Training

เมดิกไลฟ์เราเรามีระบบการจัดการเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานการบริการหลังการขาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริการหลังการขาย (Service Center) ของ บริษัทเมดิกไลฟ์จำกัด เราสามารถวิเคราะห์ปัญหารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐาน ฝ่ายบริการได้จัดให้มีระบบสำรองอะไหล่ ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้ จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำ

บริการหลังการขาย (Service Center) ของ บริษัทเมดิกไลฟ์จำกัด เราสามารถวิเคราะห์ปัญหารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐาน ฝ่ายบริการได้จัดให้มีระบบสำรองอะไหล่ ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้ จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดสรรไว้บริการลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ สามารถดูแลท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้งานที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ จึงเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทำให้การแก้ไขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดสรรไว้บริการลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ สามารถดูแลท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้งานที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ จึงเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทำให้การแก้ไขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทีมงานของเรามีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาดูแลลูกค้า รวมทั้ง เปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และในฐานะวิทยากร ในการอบรม ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญต่อการเข้าช่วยเหลือ

ทีมงานของเรามีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ที่เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาดูแลลูกค้า รวมทั้ง เปิดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และในฐานะวิทยากร ในการอบรม ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญต่อการเข้าช่วยเหลือ