แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เฝือกดามคอชนิดปรับระดับ สำหรับเด็กใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ

 

เป็นเฝือกดามคอชนิดปรับระดับ สำหรับผู้ใหญ่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ

 

เป็นเฝือกดามคอชนิดปรับระดับ สำหรับผู้ใหญ่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ

 

MEDICAL EMERGENCY EVACUATION DEVICE (ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์บนเปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)   อุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องติดตามอาการผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เสาน้ำเกลือ รวมถึงถังออกซิเจนในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต 1.สามารถถอดประกอบกับเปลหาม เปลตะกร้า 2.เมื่อติดตั้งกับเปลหาม หรือเปลตะกร้าอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งลักษณะครอบอยู่เหนือผู้ป่วย  3.สามารถติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ได้ทั้งด้านบน (Top-mount) และด้านข้าง (Side-mount)  ของอุปกรณ์ยึดตรึง 4.สามารถถอดประกอบอุปกรณ์ยึดตรึงเครื่องมือแพทย์กับเปลหามได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมและสามารถปรับชั้นวางอุปกรณ์ได้ตามขนาดความกว้างของเปลหามหรือ เปลตะกร้า 5.มีสลักยึดและสายรัด ในจุดต่างๆ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 6.สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทั้งทางบก เช่น บนรถพยาบาล และทางอากาศยาน เช่น เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินได้ 7.สินค้าได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการแพทย์  IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 , IEC 60601-1-12-clause 10.1.2 รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า

 

Decontamination Tent หรือ กระโจม (เต็นท์) สำหรับเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีหรือสารปนเปื้อนในกรณีฉุกเฉินออกแบบสำหรับผู้ได้รับสารเคมีส่วนบุคคล มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่ออัดอากาศซึ่งจะแข็งตัวเป็นโครงเมื่ออัดอากาศเข้า สามารถพับเก็บได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตจากวัสดุ PVC-Coated polyester fabric มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสภาวะแวดล้อม เชื้อรา และสารเคมี มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาด 2 × 2 × 2.4 M มาตรฐาน : ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2015

 

capable of covering the largest wound areas…

 

Designed to stop lethal bleeding fast. It is easy to use, extremely...

 

The Disc-Chair is your solution for outdoor...

 

ตู้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางระบาดวิทยา...

 

เครื่องฟอกอากาศบําบัดอากาศฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา…

 

The H-Bandage is the latest in Universal...

 

โคมไฟผ่าตัดภาคสนามพร้อมกล่องบรรจุ...