Ambu Perfit ACE

เป็นเฝือกดามคอชนิดปรับระดับ สำหรับผู้ใหญ่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ

หมวดหมู่: , ,