Showing 1–12 of 32 results

เฝือกดามคอชนิดปรับระดับ สำหรับเด็กใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ

 

เป็นเฝือกดามคอชนิดปรับระดับ สำหรับผู้ใหญ่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ

 

ชุดอุปกรณ์กู้ภัยอเนกประสงค์ใช้สำหรับงานด้านกู้ภัย มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการใช้งาน

 

เครื่องฟอกอากาศบําบัดอากาศฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา…

 

capable of covering the largest wound areas…

 

Designed to stop lethal bleeding fast. It is easy to use, extremely...

 

เฝือกระบบสุญญากาศ สำหรับดามแขนและขา รัดและตรึงยึดผู้ป่วยโดยสามารถปรับตัวเฝือกให้กระชับกับรูปร่างผู้ป่วยได้

 

ตู้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางระบาดวิทยา...

 

Decontamination Tent หรือ กระโจม (เต็นท์) สำหรับเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีหรือสารปนเปื้อนในกรณีฉุกเฉินออกแบบสำหรับผู้ได้รับสารเคมีส่วนบุคคล มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่ออัดอากาศซึ่งจะแข็งตัวเป็นโครงเมื่ออัดอากาศเข้า สามารถพับเก็บได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตจากวัสดุ PVC-Coated polyester fabric มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสภาวะแวดล้อม เชื้อรา และสารเคมี มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาด 2 × 2 × 2.4 M มาตรฐาน : ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2015

 

The Disc-Chair is your solution for outdoor...

 

ชุดเปลสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถผ่านเครื่อง...

 

เป็นกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีล้อสำหรับลากจูง  มีหูหิ้วสามารถหิ้วได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีความแข็งแรงทนทาน กันกระแทก สะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

Decontamination Tent หรือ กระโจม (เต็นท์) สำหรับเป็นพื้นที่ชำระล้างสารเคมีหรือสารปนเปื้อนในกรณีฉุกเฉินออกแบบสำหรับผู้ได้รับสารเคมีส่วนบุคคล มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่ออัดอากาศซึ่งจะแข็งตัวเป็นโครงเมื่ออัดอากาศเข้า สามารถพับเก็บได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ผลิตจากวัสดุ PVC-Coated polyester fabric มีความแข็งแรงทนทานทนต่อสภาวะแวดล้อม เชื้อรา และสารเคมี มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาด 2 × 2 × 2.4 M มาตรฐาน : ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2015

 

capable of covering the largest wound areas…

 

Designed to stop lethal bleeding fast. It is easy to use, extremely...

 

The Disc-Chair is your solution for outdoor...

 

ตู้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางระบาดวิทยา...

 

เครื่องฟอกอากาศบําบัดอากาศฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา…

 

The H-Bandage is the latest in Universal...

 

โคมไฟผ่าตัดภาคสนามพร้อมกล่องบรรจุ...