JAMSONLLC PAX LIGHT

JAMSONLLC PAX LIGHT
โคมไฟผ่าตัดภาคสนามพร้อมกล่องบรรจุ

หมวดหมู่:

รายละเอียด

JAMSONLLC PAX LIGHT
โคมไฟผ่าตัดภาคสนามพร้อมกล่องบรรจุ
มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
-เป็นแบบตั้งพื้น มีล้อ 4 ล้อ
-หลอดไฟชนิด LED มีอายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
-ให้ความเข้มของแสงสว่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 50,000 ลักซ์ ที่ระยะ 1เมตร
-ให้ความส่องสว่างของแสง เมื่อเทียบกับแสงอาทิตย์เป็นค่าดัชนี (CRI) เท่ากับ 95
-มีอุณหภูมิของสี ๔,๐๐๐ เคลวิน
-โคมไฟมีที่จับอยู่กลางโคมปรับระดับท่าต่าง ๆ ได้เป็นอิสระ หยุดได้ทุกระดับตามความต้องการ และหมุนรอบตัวได้ 360 องศา