Kohlbrat bunz

เปลทำจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถใช้ในงานภัยพิบัติ งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวดิ่งและแนวนอนหรือเส้นทางแคบ

หมวดหมู่: