กระเป๋าอุปกรณ์ชุดช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic life support bag)

กระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้บรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ

หมวดหมู่: ,