SAM Pelvic Sling II

เฝือกอ่อนสำหรับใช้ดามกระดูกสะโพก สำหรับผู้ที่มีอาการบ่งชี้การบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกใช้ยึดตรึงกระดูกสะโพกขณะเคลื่อนย้าย

หมวดหมู่: ,